Om förskolan

Förskolan ligger i Stenhagens Bildnings- och Kulturcentrum. I denna byggnad finns även en F-9 skola med fritids och bibliotek. Förskolan består av två avdelningar. Avdelning Röd där barnen är i åldrarna 3-5 år och avdelning Blå med barn i 1-2 årsåldern. Förskolan har två gårdar med närhet till skolans gårdar som ofta används.

Besök oss på Instagram under användarnamnet gladacolors

Förskolan har öppet mellan kl. 07:00-17:30.

20 juni 2018