Om förskolan

Förskolan ligger i Stenhagens Bildnings- och Kulturcentrum. I denna byggnad finns även en F-9 skola med fritids och bibliotek. Förskolan består av två avdelningar. Avdelning Röd där barnen är i åldrarna 3-5 och avdelning Blå där barnen är i åldrarna 1-3. Förskolan har två gårdar med närhet till skolans gårdar som ofta används.

Förskolan har öppet mellan kl. 06:30-17:30.