Kontakt

Förskolechef
Veronica Haraldsson

Övergripande ansvarig för området Flogsta-Stenhagen-Hagunda.

Ansvarig för förskolorna Flogsta och Vänge. 

20 juni 2018