Barnråd

Barnrådet har möte en gång i månad. På mötet deltar två barnrepresentarter från varje lärgrupp,  samt två pedagog. Vid varje möte behandlas en frågeställning som väljs ut i förväg av barn eller pedagoger. Frågeställningen diskuteras i barngruppen innan mötet och representanterna tar med sig det kompisarna har sagt. Den senaste frågeställning var:  ”Vad skulle ni vilja ha istället för lekstugan?"

20 juni 2018