Blå

På avdelning Blå går barn i åldern 1-3 år.
Barnen är delade i åldersindelade lärgrupper.

I projektarbetet arbetar vi med samma koncept som andra förskolor i området. Det finns två alternativ att välja i arbetet med projekt.

  1. Att utforska och upptäcka material: Miljön skall vara tilltalande med lättillgänglig och varierande material. Barn behöver ordning för att kunna utveckla samspel med andra barn. De behöver tid att utforska hur materialet känns, smakar, luktar och fungerar. När barnen börjar på förskolan möter de många av materialen för första gången. Vid varje nytt tillfälle så gör barnen nya upptäcker/ erfarenheter som leder till ökad förståelse för hur ett material kan användas. Det är viktigt att de får prova samma sak många gånger för att befästa/utveckla sina nya teorier.
  2. Tema med utgångspunkt i barns intresse och funderingar.
    Inventering i början av hösten, val av projekt i oktober.

 

Uppdaterad: