Barnråd

Barnrådet har möte två gånger per termin. På mötet deltar två barnrepresentarter från varje lärgrupp,  samt två pedagog. Vid varje möte behandlas en frågeställning som väljs ut i förväg av barn eller pedagoger. Frågeställningen diskuteras i barngruppen innan mötet och representanterna tar med sig det kompisarna har sagt. 

Uppdaterad: